Ga naar inhoud

FLINT

Norm engineering programma

Een TNO programma dat werkt aan theoretische modellen voor normatieve systemen en de praktische toepassing daarvan, ondersteund met prototypes voor technische ondersteunen op basis van open standaarden en open source software.

De basis van het programma bestaat uit een protocol voor het uitvoeren van normatieve taken (Calculemus) en een expliciete normatieve taal om interpretaties van juridische bronnen vast te leggen (Flint). Flint is ontwikkeld om in de toepassing van normen in het sociale, ethische en juridisch domein te representeren op een wijze die normen begrijpelijk maak voor mensen, en geschikt voor automatisch redeneren door machines.

De aanpak is actie-georiënteerd (normen worden gebruikt om gedrag te reguleren) en richt zich op het zo expliciet mogelijk beschrijven van de interpretatie van bij een normatief vraagstuk betrokken partijen. Het herkennen en oplossen van meningsverschillen maakt nadrukkelijke deel uit van de aanpak.

De methode wordt onder meer toegepast om:

  • praktische juridische kaders te ontwikkelen voor maatwerk in dienstverlening,
  • begrijpelijk uitlegbare automatische besluiten (incl. explainable AI),
  • het versterken rechtspositie burgers in bestuursrechtelijke procedures,
  • kennisuitwisseling mogelijk maken tussen organisaties die gebruik maken van verschillende methoden voor het representeren en gebruiken van normen en regels.

Uitgebreider uitleg is hier te vinden

Het Norm engineering programma is een onderdeel van BZK bestedingsplan ‘Innovatie in dienstverlening’ gemaakt als uitwerking van de kabinetsreactie op ‘Ongekend onrecht’. Vervolg op NL DIGIbeter innovatieproject Calculemus-Flint en OBDO innovatieproject Legal engineering.