Ga naar inhoud

Tekst en inhoud is werk in uitvoering. Feedback graag delen met Steven Gort.

Manifest

Samen innoveren voor publieke dienstverlening

Het spel en de spelregels...

Doel

 1. Het doel is om publieke dienstverlening te verbeteren door het hergebruik van oplossingen. Daartoe bouwen we met iedereen die hieraan wil deelnemen aan een bibliotheek vol met opensource overheidssoftware die voor een ieder vrij en kosteloos toegankelijk is.
 2. De betreffende wetsanalyses, regelspecificaties en software is nooit uit-ontwikkeld (permanent beta).

Basisgedachte

 1. Nieuwe initiatieven voor het ontwikkelen van software worden gepubliceerd op deze website.
 2. Deze initiatieven zullen tevens kenbaar gemaakt worden via de toonaangevende ICT websites
 3. Alle producten komen terecht in de bibliotheek alhier.
 4. Ieder bedrijf kan zich aanmelden voor deelname aan een initiatief of zelf een initiatief opstarten.
 5. Bedrijven dienen bereid te zijn om met andere aanmelders projecten uit te voeren
 6. Bedrijven kunnen gekoppeld worden aan andere bedrijven om samenwerking te bevorderen.
 7. Ieder bedrijf kan op elk moment uit de ontwikkeling stappen en/of met andere bedrijven voor hetzelfde initiatief aan de slag gaan
 8. Deelname aan ontwikkeling verricht een deelnemer om niet.
 9. Waar sprake van persoonsgegevens is neemt iedere deelnemer de relevante wet- en regelgeving in acht.
 10. Alle overige informatie die beschikbaar komt tijdens het ontwikkelen is openbaar.
 11. Geen enkele speler kan een beroep doen op intellectuele eigendomsrechten.
 12. Een deelnemer stelt zijn kennis, ervaring en tijd naar eigen inzicht beschikbaar.
 13. Het staat partijen vrij om een donatie te doen om de activiteiten uit dit manifest mogelijk te maken
 14. Als informatie en/of resultaten tijdens de ontwikkeling verloren gaan, dan is dat voor risico van de deelnemende partijen.
 15. Indien partijen onenigheid hebben, dienen ze dit onderling op te lossen.

Benodigde incentive voor ontwikkeling

 1. Indien de ontwikkeling van een bepaald initiatief niet van de grond komt kan een eenmalige subsidie van maximaal € 50.000 over een periode van 32 maanden verleend worden.
 2. In de meeste gevallen zal de overheidsorganisatie die baat bij het betreffende initiatief heeft deze subsidie verlenen.
 3. Het bedrijf c.q. de combinatie van bedrijven dat zich aanmeldt en dat zich het meest onderscheidt op een aantal, vooraf via deze website aangekondigde criteria voor het betreffende initiatief krijgt de subsidie.
 4. Alle voorgaande spelregels gelden ook voor de gesubsidieerde ontwikkeling met uitzondering van spelregels 6 tot en met 10.

NB

Dit manifest bevat de beschrijving van het speelveld zoals het nu is. Blijken er nieuwe elementen nodig, dan introduceert de community manager die in samenspraak met alle deelnemende partijen.